KST Sokol Halič
Klub slovenských turistov Sokol Halič

Kalendár podujatí

21. Trojkráľový výstup na Prievratok

Dátum: 6.1.2019

Prechod k prameńu Ipľa

Dátum: 19.1.2019

41. Zimný výstup na Striebornú

Dátum: 16.2.2019

Jarný kľúč - Lysec

Dátum: 23.3.2019

Zodpovedný za akciu: P. Jonáš

Tel. kontakt: 0907 563 505

16. Ďurovský nočný výstup na Sedem chotárov

Dátum: 13.4.2019

Zodpovedný za akciu: M. Hikker

Tel. kontakt: 0949 113 589

Prechod Poľanou

Dátum: 10.5 - 12.5.2019

Zodpovedný za akciu: P. Jonáš

Tel. kontakt: 0907 563 505

23. Haličská stovka

Dátum: 24.5 - 25.5.2019

Zodpovedný za akciu: P. Jonáš, I. Kokavec, P. Ondris

Tel. kontakt: 0907 563 505

Haličská 25-ka

Dátum: 25.5.2019

Zodpovedný za akciu: M. Hikker

Tel. kontakt: 0949 113 589

Výstup na Kráľovú hoľu

Dátum: 22.6.2019

Zodpovedný za akciu: I.Hikker

Tel. kontakt: 0948 005 600

Slovenský raj

Dátum: 30.8 - 1.9.2019

Zodpovedný za akciu: J. Rajprich

Tel. kontakt: 0908 865 439

16. Hviezdicový výstup na Sedem chotárov

Dátum: 14.9.2019

Zodpovedný za akciu: M.Hikker

Tel. kontakt: 0949 113 589

Zádielska Dolina

Dátum: 28.9.2019

Zodpovedný za akciu: I.Hikker

Tel. kontakt: 0948 005 600

44. prechod Cerovou vrchovinou

Dátum: 12.10.2019

Zodpovedný za akciu: J. Rajprich

Tel. kontakt: 0908 865 439

26. Karolovský výstup na Bralo a Bralce

Dátum: 9.11.2019

Zodpovedný za akciu: M. Hikker

Tel. kontakt: 0949 113 589

Nočný Luciový hviezdicový výstup na Javor

Dátum: 13.12.2019

Zodpovedný za akciu: M. Hikker

Tel. kontakt: 0949 113 589

Vianočný pochod na Bralce

Dátum: 26.12.2019

Zodpovedný za akciu: P. Jonáš

Tel. kontakt: 0907 563 505